s e j n                                                                    b o h e m i ae   r o s a

 

 

 

 

flyer

<

Sub R o s a  20. – 24. září 2021
Krajina & Paměť

Krkonoše – Česká Republika & Polsko

 

Mezioborové Open-Air Setkání pro umělce a tanečníky zkoumající vztahy mezi tělem, uměním a krajinou

pořádají Miloš Šejn a Kateřina Bilejová
 

Od roku 1995 Miloš Šejn a Frank van de Ven spolupracují na dvouletých interdisciplinárních projektech Body-Site-Exploration pod širým nebem v různých národních a kulturních rezervacích v České republice (Kokořínské údolí, klášter Plasy, Český kras, klášter Bechyně) s řekou Lužnice, Český ráj, Šumava a Rychleby, lázně Kuks, Labské pískovce, řeka Morava) známých jako Bohemiae Rosa.

Tato edice Sub R o s y nenabízí čas vedený způsobem workshopu. Naopak očekáváme, že Vy budete přicházet s vlastními osobními projekty a my, včetně krajiny Obřího dolu a pramenů řeky Úpy, budeme nápomocni k jejich realizaci. Jistojistě budou přítomní Miloš Šejn a Kateřina Bilejová - místo a vše ostatní… bude záhadou? Zveme Vás tedy co nejsrdečněji k účasti na pracovním setkání v nitru krkonošských hor, v čase hustých ranních mlh.

Obsahem programu bude:

.        MB – (mind/body, muscles/bones)
.        reflexe tělesného a duchovního
.        chůze a putování, cesta mlčky, noční bloudění
.        různé způsoby prožívání těla, pohybu a krajiny
.        zkoumání proměnlivých způsobů vnímání prostoru a času
.        peripatetické záznamy, kresba, psaní, bezprostřední kontakt s okolím
.        mentální topografie místa, mýtu, archaické mysli a genia loci
.        geologie, archeologie a historie krajiny jako model sebe sama:
         vrstvy, vertikální propojení a labyrinty

Tělo samo o sobě je krajinou pohybující se ve větším rámci daného okolního prostředí. Vertikální a horizontální zvrstvení (historické) krajiny nás zvou k zamyšlení nad našimi vlastními vrstvami a propojeními sebe a imaginace.

 

 

DATA

20. - 24. září 2021, příjezd navečer 19. září 2021
Místo setkání: chata YETTI (katastrální název: Jetice), Krkonoše
http://www.lkp.cz/chata-yetti
https://mapy.cz/s/3smY6

GPS: 50°43'27.465"N, 15°43'43.460"E

Pec pod Sněžkou je dostupná autobusem.
Cíl setkání je vzdálen po 2,5 km chůze.
Parkoviště Maršov (zdarma a pot
é kyvadlová doprava) nebo Pec pod Sněžkou.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

Počítejte prosím s náklady na stravu a ubytování plus lektorné 4500,- (studenti), 5000,- (ostatní).

Pokud máte zájem se k nám připojit, pošlete nám prosím stručné CV a motivační dopis s popisem projektu, na kterém byste chtěli pracovat. Toto setkání je určeno především těm, kteří s námi již byli na workshopu Bohemiae Rosa a jsou obeznámeni s jeho postupy, není to však podmínkou.

 

DALŠÍ INFORMACE  / BIOGRAFIE
 

Miloš Šejn pracuje v oblastech vizuálního umění a performance a studií vizuálního vnímán. V roce 1990 byl jmenován profesorem malby a do roku 2011 vedl na Akademii výtvarných umění v Praze intermediální studio se zaměřením na krajinnou ekologii a životní prostředí. Spolupracoval s předními světovými umělci jako The Harrisons (Labe River Project). Je také tvůrcem Sluneční hory poblíž Olomouce a řady dalších projektů souvisejících s krajinou a její pamětí. Mnoho z jeho prací bylo představeno na stovkách výstav po celém světě.
www.sejn.cz


Kateřina Bilejová provádí naivní performance v urbánním prostředí či volné přírodě, příležitostně spolupracuje s noisovými hudebníky či vizuálními umělci a zkoumá možnosti propojení těla, zvuku a krajiny. Její přístup k bytí je silně ovlivněn body weather, což je obsáhlá tréninková metoda zkoumající možnosti pronikání těl s jejich prostředím. Dalším zdrojem inspirace je pro ni japonský tanec butó. Jejími kmenovými učiteli jsou Sumako Koseki (butó) a Frank van de Ven (body weather). Organizuje workshopy a podílí se i na produkci Bohemiae Rosa. Pracuje jako knihovnice. Studovala humanitní vědy na FHS UK a religionistiku na FF UK.

 

Slovníkové definice pojmů

*site n., pl. -s [Latin situs "place, position", from sinere "to leave, place, lay"] 1. the actual or planned location 2 the place or scene of something (a camp site) / site vt., to place on a site or in position: locate

*body n., pl. -ies [OE, bodig, cask] 1. the whole physical substance of a man, animal or plant 2. the trunk of a man or animal 3. a corpse 4. [Colloq.] a person 5. a distinct mass [a body of water] 6. a distinct group of people or things 7. the main part 8. substance or consistency, as of liquid 9. richness of flavor

*landscape n., pl. -s [Dutsch landschap, from land + -schap "-ship"] 1. a picture of natural inland scenery 2. a portion of land that the eye can see in one glance

 *walk n., pl. -s [vb OE, wealkan "to roll, toss"] 1. a going on foot (go for a walk) 2. a place, path, or course for walking 3. distance to be walked 4a manner of living 4b social or economic status (various walks of life) 5a manner of walking 5b a gait of a four-footed animal in which there are always at least two feet on the ground

*wander vb., wan-dered, wan-der-ing [OE, wandrian] 1. to move about aimlessly or without a fixed course or goal: ramble 2a to deviate (as from a course): stray 2b to go astray morally: err 2c to lose normal mental contact (as delirium or madness)

 


 

Kontact:  Katerina Bilejova  

e-mail: BilejovaK@jinonice.cuni.cz
 

<